Veelgestelde vragen instapklas

Wanneer mag mijn kind naar school?

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Onze school kiest voor een apart instapklasje voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Instapdatum berekenen: klik hier.


Moet mijn kind elke dag naar school komen?

Niet verplicht, wel een aanrader voor 2,5- tot 5-jarigen.

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht. Opgelet: een 5-jarige kleuter is wel leerplichtig.

Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

Leerlingen van 6 jaar kunnen in het lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 290 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs.
Zo niet, beslist de klassenraad van onze lagere school of het daar toch mag starten. Anders moet het nog een jaar naar de kleuterschool.

Een 5-jarige kleuter moet minstens 290 halve dagen naar school om recht te hebben op een schooltoeslag.

Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is voltijds leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve bij gewettigde afwezigheid).

Mag mijn kind met een luier naar school?

"Mijn zoon van 2,5 is nog niet zindelijk. Mag hij met een luier naar school?"

Ja, dat mag. 

Een school mag een kind niet weigeren omdat het nog niet zindelijk is. Dat is de wet.

De school mag van jou wel verwachten dat je op tijd aan de zindelijkheid van je kind werkt. Ideaal is je kind zindelijk vóór hij instapt in de school. Want zindelijk naar school gaan, is in het belang van jouw kind. Dan kan de school zich toeleggen op haar kerntaak: onderwijs geven. Start er dus tijdig mee.

Nog niet (helemaal) zindelijk? Het leerkrachtenteam zal met de ouder(s) overleggen wat de mogelijkheden zijn. Zindelijkheidstraining zien wij dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid: thuis én indien nodig ook op school. We zijn dan ook bereid er samen aan te werken. Duidelijke afspraken en een heldere communicatie zijn hierbij cruciaal. 

Hoe help je je kind om zindelijk te worden: klik hier.

Wat is de meerwaarde van het wenmoment?

Op zo’n wenmoment staat het kind centraal. Het is vooral een affectief gebeuren: jij en het kind krijgen tijd om aan elkaar te wennen. 

Een wenmoment zorgt ervoor dat het kind meer op zijn gemak is tijdens de eerste schooldagen

Ook voor de ouders is het nuttig. Tijdens een wenmoment krijg je de kans om de juf of de meester en de klasomgeving te leren kennen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x