Onze school

Scheutplaneet verbindt kinderen en hun ouders uit de wijk Scheut met elkaar en de buurt. Wij geloven sterk in samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid vanuit een gestructureerde omgeving. Kinderen die goed in hun vel zitten en tegen het einde van de basisschool over voldoende basiskennis en -vaardigheden beschikken om zich verder te ontwikkelen als competente burgers vormen ons ultieme doel en maken ons fier.

Hieronder ontdek je ons opvoedingsproject en de sterktes van onze school. Effectief, toekomstgericht en op maat van onze leerlingen. Daarnaast hebben we vier heldere leefregels die altijd en overal van toepassing zijn. Zo is het voor iedereen fijn om op de Scheutplaneet te zijn. Ten slotte is er ook nog de praktische infobrochure en het schoolreglement met de officiële regelgeving. 

Dankzij dit duidelijke kader bouwen wij, samen met onze leerlingen en hun ouders, elke dag verder aan een fijne en leerrijke schoolomgeving. Doen jullie mee?

fingerprint

Opvoedingsproject

Hier kan je kennismaken met ons opvoedingsproject 'Benieuwd naar morgen!'.

grade

Onze sterktes

Scheutplaneet durft keuzes maken om effectief en toekomstgericht onderwijs voor élk kind te realiseren.

insert_emoticon

Leefregels

Wij hechten veel belang aan de manier waarop we met onszelf, elkaar en onze omgeving bezig zijn.

format_list_bulleted

Praktische informatie

Brochure met alle praktische informatie: wie is wie, opvang, communicatiemiddelen ...

vpn_key

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

extension

Opdrachtverklaring

Ons opvoedingsproject is gebaseerd op de opdrachtverklaring van de zusters Annuntiaten uit Heverlee: 'Het gezag van het hart doet wonderen'.

accessibility

Engagementsverklaring

Hier vind je de volledige engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen bouwen we aan katholieke dialoogscholen.

notifications

Klokkenluider

Intern meldpunt in het kader van de Belgische klokkenluider-regelgeving bij het vaststellen van bepaalde onregelmatigheden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x