Mijn kind is ziek of afwezig. Wat nu?

Afwezigheid verwittigen

Je verwittigt het secretariaat op de eerste dag van afwezigheid. Dit doe je voor 9.00 uur.


Afwezigheidsattest

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.

Is je kind één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar gebruikt worden voor ziekte.

Het originele afwezigheidsattest bezorg je bij terugkeer zo vlug mogelijk aan de klasleerkracht. Wij mogen geen kopies of mails van attesten aanvaarden. 

Meer informatie vind je terug in het schoolreglement. 


Mijn kind wordt ziek op school

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school nooit op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Mijn kind is ziek of afwezig. Wat nu?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x