Opvang vanaf 4 mei tot 14 mei 2020

( Onder voorbehoud: maandag 4 mei volgt een nieuw overleg met de onderwijskoepels en de minister over de opvang )

De richtlijnen blijven grotendeels hetzelfde.

  • Kinderen van ouders die een essentieel beroep uitoefenen.
  • Kinderen die op een of andere manier kwetsbaarder zijn.
  • Kinderen waarvan ouders fysiek op het werk aanwezig moeten zijn en onder geen enkele voorwaarde thuis kunnen opgevangen worden.
  • In eerste instantie blijven kinderen dus zoveel mogelijk thuis, net zoals de vorige weken.
  • Indien nodig kunnen wij een attest van de werkgever vragen.
  • De uren van de opvang blijven behouden van 8u.30 tot 15u.20. Indien je toch vroeger of later opvang nodig hebt, bespreek je dit vooraf telefonisch op het nummer van de school.
  • In de opvang worden de kinderen verdeeld in ‘contactbubbels’ van maximum 14 kinderen. We hanteren de veiligheidsregels die worden voorgeschreven.

Het liefst van al willen wij de schoolpoort wijd openzetten en iedereen van harte welkom heten. De realiteit is echter anders.
Als school vertrouwen wij er op dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid ten volle neemt. Alvast van harte dank hiervoor.

2020-05-01T13:48:24+01:00