Dinsdag 01/09/2020: eerste schooldag – 8.30 -15.20 uur. Alle leerlingen komen hele dag naar school.

schooljaar 2020-2021

De virologen benadrukken de ernst van de verspreiding van het coronavirus, maar wijzen ook op de positieve signalen. Zo blijkt uit analyses van Sciensano dat kinderen op school nauwelijks risico lopen om besmet te worden. Op basis van die analyses en andere recente wetenschappelijke inzichten werd beslist om alle leerlingen op 1 september te laten starten.

Alle leerlingen worden elke dag op school verwacht. Daar zijn we uiteraard heel blij om! Leerlingen hebben immers – zo werd de voorbije dagen door heel wat experten beklemtoond – grote nood aan de structuur van het schoolse leven en de sociale contacten. 

Geef je kind 10 uurtje, lunch en waterflesje mee.

2020-08-28T17:16:38+01:00