29/03-02/04/202021: PAAS-PAUZE

Het overlegcomité nam maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en heeft beslist dat de lessen in de week voor de paasvakantie geschorst worden in het lager onderwijs. Het volledige onderwijsveld wil solidair zijn met het kleuteronderwijs, vraagt erkenning en wil de druk op de kleuterscholen weg. Wij rekenen op de solidariteit van de ouders om waar mogelijk kleuters zo veel mogelijk thuis te laten.

2021-03-25T16:35:05+01:00