10/03/2020: Coronavirus: nieuwe richtlijnen

Wat betekent dit voor onze school?   

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wél doorgaan.

Als basisprincipe geldt dat we volwassenen en externen die niet op school moeten zijn uit de school houden en het contact tussen kinderen en volwassenen beperken.

Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen reden om thuis te blijven.

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

2020-03-10T19:23:59+01:00