Herfstrapport

Dinsdag 24/10/2017 kan je het herfstrapport van jouw kind in de lagere school tijdens het individueel oudercontact bespreken met de klasleerkracht en afhalen.

Vindt het individueel oudercontact later plaats dan wordt het rapport meegegeven met je kind.

2017-10-23T17:29:34+00:00