About Directie Scheutplaneet

This author has not yet filled in any details.
So far Directie Scheutplaneet has created 57 blog entries.

31/10-15/11: Herfstvakantie

Herfstvakantie verlengd tot en met 15 november 2020.
Op het Overlegcomité werd beslist dat de herfstvakantie wordt verlengd tot en met zondag 15 november. Alle leerlingen krijgen vanaf 16 november opnieuw 100 % contactonderwijs.

Hier gaat van alles gebeuren…nieuwbouw sportzaal, volledige renovatie schoolgebouw en speelplaats.

Achter de toegangspoort aan de drukke Ninoofsesteenweg, tref je buiten je verwachting een geweldige, kansrijke school met veel zonlicht, ruime lokalen en een grote speelplaats. (3249 m2)

Sinds 2007 droomt het schoolbestuur,  over een infrastructuur die voldoet aan huidige kwaliteitsnormen. Door de recente verhuizing van de leerlingen van de secundaire school Imelda-instituut naar de campus St-Michel, leek het ons een ideaal moment om renovatiewerken op te starten. Op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, het collegelid dat in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, heeft deze week het college van de VGC ingestemd met een principeakkoord over een renovatie en capaciteitsuitbreiding.

Wij zijn hen heel dankbaar en super tevreden met deze beslissing van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om mee te investeren. Hierdoor kunnen wij een grondige renovatie uitvoeren en uitgroeien tot een dubbele basisschool waar op korte termijn 480 leerlingen samen met hun ouders met veel goesting zullen samen-leven en samen-leren.

Dinsdag 01/09/2020: eerste schooldag – 8.30 -15.20 uur. Alle leerlingen komen hele dag naar school.

schooljaar 2020-2021

De virologen benadrukken de ernst van de verspreiding van het coronavirus, maar wijzen ook op de positieve signalen. Zo blijkt uit analyses van Sciensano dat kinderen op school nauwelijks risico lopen om besmet te worden. Op basis van die analyses en andere recente wetenschappelijke inzichten werd beslist om alle leerlingen op 1 september te laten starten.

Alle leerlingen worden elke dag op school verwacht. Daar zijn we uiteraard heel blij om! Leerlingen hebben immers – zo werd de voorbije dagen door heel wat experten beklemtoond – grote nood aan de structuur van het schoolse leven en de sociale contacten. 

Geef je kind 10 uurtje, lunch en waterflesje mee.

EXITSCENARIO CORONA-FASE 2 TOT EINDE SCHOOLJAAR

Alle kleuters herstarten vanaf 2 juni halftijds zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.

Alle klassen van de lagere school heropenen vanaf vrijdag 5 juni halftijds zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.

Les van 8.30-11.50.

2020-2021:AANMELDINGSPERIODE IS AFGESLOTEN

Is uw kind aangemeld?

Eind mei 2020 krijgt u een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving. U kan uw kind inschrijven tussen 2 juni en 22 juni (12 uur) 2020.
Geen plaats? U ontvangt een weigeringsdocument van de school. Uw kind staat op de wachtlijst van de school. 

U bent vergeten aan te melden? 

Wilt u uw kind inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 maar u bent het vergeten aan te melden? Inschrijven kan nog tijdens de vrije inschrijvingen, vanaf 25 juni.

Angst om weer naar school te komen…

Midden maart werd het op onze school schijnbaar stil. Alle teamleden bleven bewonderenswaardig intens werk verzetten om alle leerlingen te blijven betrekken en de school volgens veiligheidsvoorschriften om te bouwen.

Leerlingen die niet naar de les komen omdat je als ouder en/of zij zelf bang zijn, moeten geen afwezigheidsattest van dokter binnenbrengen en zullen niet door hun afwezigheid hun schooltoelage verliezen.

Veilige en gezonde opstart van onze school…

Na positief advies van de veiligheidsraad , controle door de externe preventiedienst en goedkeuring van het schoolbestuur, kunnen we veilig en doenbaar herstarten.

Het 1ste leerjaar start op vrijdag 15/05/202.

2 groepen in de voormiddag en 2 groepen in de namiddag. (max 12 kinderen in een groep.)

Juf Kelly en juf Ann zijn de klasjuffen.

Het 6de leerjaar start op maandag 18/05/2020

2 groepen in de voormiddag.

Juf Anaïs en juf Valerie zijn de klasjuffen.

Het 2de leerjaar start op dinsdag 19/05/2020

3 groepen in de voormiddag.

Juf Marie, juf Adeline en juf Diny zijn de klasjuffen.

Opvang vanaf 4 mei tot 14 mei 2020

( Onder voorbehoud: maandag 4 mei volgt een nieuw overleg met de onderwijskoepels en de minister over de opvang )

De richtlijnen blijven grotendeels hetzelfde.

 • Kinderen van ouders die een essentieel beroep uitoefenen.
 • Kinderen die op een of andere manier kwetsbaarder zijn.
 • Kinderen waarvan ouders fysiek op het werk aanwezig moeten zijn en onder geen enkele voorwaarde thuis kunnen opgevangen worden.
 • In eerste instantie blijven kinderen dus zoveel mogelijk thuis, net zoals de vorige weken.
 • Indien nodig kunnen wij een attest van de werkgever vragen.
 • De uren van de opvang blijven behouden van 8u.30 tot 15u.20. Indien je toch vroeger of later opvang nodig hebt, bespreek je dit vooraf telefonisch op het nummer van de school.
 • In de opvang worden de kinderen verdeeld in ‘contactbubbels’ van maximum 14 kinderen. We hanteren de veiligheidsregels die worden voorgeschreven.

Het liefst van al willen wij de schoolpoort wijd openzetten en iedereen van harte welkom heten. De realiteit is echter anders.
Als school vertrouwen wij er op dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid ten volle neemt. Alvast van harte dank hiervoor.

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan.

Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 15 mei voor een pilootfase. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april.

Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere richtlijnen uit. Zo kunnen scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten.

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan   

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken we hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.  

We laten je zo snel mogelijk weten:

 • Of we veilig kunnen herstarten.
 • Wanneer we kunnen herstarten.
 • Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.
 • Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.  
 • Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
 • Hoe we de opvang blijven organiseren.
 • Hoe we dit schooljaar verder afronden.
 • Wat dat voor jou en je kind betekent.

Deze communicatie mag je uiterlijk 5 dagen voor de herstart van de lessen verwachten.

Wat loopt verder tot 14 mei?

Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven leren. De werkwijze is dezelfde als de vorige 2 weken.

Enkele tips:

Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.

Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.