20/03/2019: geringe verstoring van het normale lesverloop – schoolfotograaf

Ongetwijfeld heb je in de media al vernomen dat de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging hebben ingediend voor 20/03/2019.

Uit een personeelsbevraging  blijkt dat het aantal stakende personeelsleden in onze school erg gering is.

Concreet betekent dit dat het normale lesverloop amper zal verstoord worden, waardoor de meeste lessen gewoon zullen plaatsvinden.

We verwachten die dag alle leerlingen op school.

2019-03-15T15:12:27+01:00